Na Prevaljah je prvo nogometno igrišče  že pred letom 1942, takrat pa so na Prevaljah začeli graditi tudi stadion. Rekonstrukcija igrišča in dograditev tribun se je zgodila leta 1964, ko so igrišče postavili približno tako kot stoji danes. Športni dom z garderobami se je dogradil še leta 1968. Leta 1999 se je posodobilo stadion, dogradile so tribune in obnovil se je objekt z garderobami.

Podobo kot jo ima danes je, tako imenovan Športni park Ugasle peči, dobil v letih 2012/2013. Zgradilo se je igrišče z malo umetno travo, igrišče za odbojko in odbojko na mivki ter košarkaško igrišiče, naša največja pridobitev pa je seveda nogometno igrišče z umetno travo in atletsko stezo, ki omogoča treninge in tekme praktično celo leto. Treninge na prostem lahko naše selekcije zaključijo šele pozno jeseni in začnejo praktično takoj po novem letu, ko drugod o treningih na prostem ne morejo še niti razmišljati.

Na tribunah je približno 500 sedišč in okoli 300 stojišč, tribune pa so opremljene z ozvočenjem.

Na stadionu na Ugaslih pečeh se na sezono zgodi okoli 70 uradnih tekem vseh naših selekcij, od tega okoli 15 članskih, ki na tribune privabijo med 200 pa tudi vse do 1000 gledalcev, če se na Prevaljah znajdejo najbolj atraktivni slovenski klubi.